COFEP of de Belgische Centrale voor OefenFirma’s, centrale pour Entreprises d’entraînement Pédagogique. Een oefenfirma is een methode van learning by doing, veelvuldig gebruikt binnen secundaire scholen, hogescholen en opleidingscentra voor volwassenen. België telt meer dan 300 oefenfirma's. Wereldwijd bestaan er meer dan 7500 oefenfirma's, verspreid over 42 landen. De methode richt zich op trainees in allerlei administratieve, commerciële en logistieke richtingen en biedt een netwerk om handel te drijven in fictieve producten met fictief geld maar met realistische documentenstromen, ERP, pakket, nationale en internationale beurzen, … Dit filmpje stelt voor hoe het werkt.

 

Meer weten?

Surf naar www.cofep.be