Objectieve projectkeuzes

Connectief gaat uit van specifieke criteria voor de keuze van haar activiteiten of projecten. De vzw is hiervoor gebonden aan het eigen waardenkader en het doel. De activiteiten en de keuze ervan staan boven persoonlijke principes of bezwaren van aanvragers, bestuurders en uitvoerders.

Neutraal in Vlaams onderwijslandschap

Al onze acties staan ten dienste van de maatschappij op het snijvlak tussen onderwijs en werk.  Connectief laat zich leiden noch beperken door verschillen tussen scholen en organisaties in haar keuze van projectpartners. Er zal steeds naar een maximaal evenwicht gestreefd worden wat betreft deelname van verschillende koepels en netten.

Toegankelijk door flexibele werkvormen

In elk partnerschap wordt gezocht naar de meest geschikte samenwerkingsvorm om ook hier maximale deelname te bekomen van de lerenden. Connectief is partner voor alle scholen, leerkrachten en leerlingen.

Innovatief en dynamisch

Innovatie is onze drijvende kracht. Zowel in de keuze van projecten als in onze aanpak staat het centraal. Zo willen we scholen inzicht geven en ondersteunen in hun sprong naar vernieuwing.

Diversiteit

Connectief gaat uit van de kracht die diverse groepssamenstellingen en leerwerkomgevingen bieden. Binnen de projecten betekent deze stelling dat mensen die “anders” zijn de mogelijkheid krijgen om aan ontwikkelde activiteiten deel te nemen, maar ook dat we lerenden aan de rijkdom van diverse leerwerkomgevingen – ook internationaal – willen blootstellen.

Duurzaam en structureel

Connectief staat voor maatschappelijk verantwoorde werking in alle projecten en kan hiervoor garant staan dankzij goed gekozen partnerschappen.

Met haar projecten wil Connectief lange termijn effecten voor onderwijs genereren. Empoweren via expertise en tools voor competentieontwikkeling. Wanneer scholen evolueren van projectdeelnemer tot partner dient die ervaring tot verder verfijnen van het aanbod van Connectief.