ErasDu = Werkplekleren in het buitenland

Ook in het najaar van 2023 (eind november – begin december) kunnen een 30-tal leerlingen en uit het Technisch en Beroepsonderwijs (inclusief BuSo) deelnemen aan een individuele werkstage van ongeveer 2 weken in het buitenland.

Er is geen beperking op basis van sector of beroep: we proberen voor elke gemotiveerde kandidaat een geschikte stageplaats te zoeken in zijn of haar opleidingstraject, of in een aanverwant of aanvullend opleidingstraject.

De meeste landen van de EU+ zijn mogelijke doellanden.

Geen projectdossier nodig!

ErasDu is een door EPOS goedgekeurd en lopend project, waarbij onderwijsinstellingen meteen en volledig gratis kunnen aansluiten. Er moet door de school dus géén omslachtig projectdossier – waarvan de goedkeuring ook al geen zekerheid is – uitgewerkt worden om Erasmus+ beurzen én een stuk organisatiefinanciering te pakken te krijgen.

Ook scholen die zelf al lopende Erasmus+ projecten hebben – zelfs binnen accrediteringen – kunnen in principe deelnemen aan ErasDu.

Wie kan aan de stages deelnemen?

De doelgroep zijn leerlingen uit de 3e graad van het Technisch en Beroepsonderwijs (inclusief BuSo), met voorrang voor leerlingen uit Duaal Leren.

De stages zijn individueel, maar worden maximaal gegroepeerd naar buitenlandse regio en periode. Het is niet de bedoeling om een hele klas tegelijkertijd naar dezelfde regio te sturen.

Hoe ziet de activiteiten in het buitenland eruit?

De werkstage in het buitenland omvat voor leerlingen minstens 3 werkdagen per week in een buitenlandse organisatie en kan worden aangevuld met maximaal 1 lesdag per week en maximaal 1 dag bedrijfsbezoeken per week. De werkstage vindt normaal gezien plaats in het beroep waarin de leerling zijn of haar leertraject volgt, maar de buitenlandse werkstage kan ook plaatsvinden in een beroep dat complementair is aan het leertraject van de deelnemer, bv. een kok die zich verder wil specialiseren in patisserie of broodbakken.

De componenten van de buitenlandse werkstage zijn:

  • Werkplekleren: de ontwikkeling van beroepstechnische en generieke arbeidscompetenties.
  • Competentieontwikkeling van de vreemde taal (indien van toepassing).
  • Sociocultureel programma: kennismaking met de lokale tradities en gewoontes van het land/de regio waarin de deelnemers verblijven.
  • Opnemen van een ambassadeursrol: de buitenlandse ervaring delen.

Hoe worden de deelnemers (leerlingen) begeleid?

De buitenlandse partners zullen voor elke deelnemer een monitor voorzien, die als eerste aanspreekpunt zal dienen voor ondersteuning van de jongere in het buitenland. De buitenlandse monitoren begeleiden ook de socioculturele activiteiten voor de deelnemers aan het project.

De buitenlandse monitoren kunnen worden bijgestaan door een zogenaamde “vliegende begeleider”. Deze Vlaamse begeleider werkt onderwijsnetoverschrijdend en wordt toegewezen aan een regio per land. De vliegende begeleider bezoekt de deelnemers in hun regio. Dat omvat minstens een bezoek aan de buitenlandse leerwerkplek voor een gesprek met de deelnemer en de buitenlandse werkgever, maar de vliegende begeleider kan bijvoorbeeld ook de verblijfplaats van de deelnemers bezoeken. De vliegende begeleider heeft daarnaast minstens één keer een overleg met de monitor(en) van de deelnemers in de betrokken regio. Tot slot begeeft de vliegende begeleider zich ter plaatse bij (ernstige) problemen bij/met een deelnemer in zijn/haar regio.

Hoe wordt de deelnemer vergoed?

De werkstage in het buitenland is onbezoldigd: de deelnemer ontvangt dus geen vergoeding van de buitenlandse werkgever tijdens de stage.

Voor de deelnemers is er een reis- en een verblijfsvergoeding voorzien. De vergoedingen zijn afhankelijk van de af te leggen reisafstand en het doelland.

Meer info over de vergoedingen vind je via https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads

De  uitzendende organisatie ontvangt ook een organisatietoelage: die bedraagt (indicatief) €75 per uitgestuurde deelnemer en €100 per ontvangen deelnemer.

CONNECTIEF vzw stort de toelage aan de school/het centrum.

Hoe worden de stageplaatsen toegewezen?

We hebben geen vast aanbod aan stageplaatsen in de deelnemende landen beschikbaar. We beginnen pas een stageplaats te zoeken op basis van het profiel en de voorkeuren van de kandidaat, en daarvoor schakelen we maximaal onze buitenlandse partners in.

Waar verblijven de deelnemers?

De deelnemers kunnen op verschillende manieren worden gehuisvest: bij een gastgezin, in een B&B of hotel, in een grote stacaravan, enz. We proberen ze maximaal te groeperen, zeker in een anderstalige regio.

Meer weten? Meedoen?

Op de webpagina “Meer ErasDu“ krijg je nog meer info over het project, waaronder de timing en de rol van de deelnemende Vlaamse scholen/opleidingscentra, de werving en selectie van de kandidaten, de te hanteren formulieren en de verzekeringen.

Via de pagina “ErasDu Interesse” kan je de interesse van jouw school in het project vrijblijvend opgeven.

Laat je inspireren door de getuigenissen van oud-deelnemers.

Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.