Wat is de rol van de deelnemende Vlaamse scholen/opleidingscentra?

CONNECTIEF vzw neemt als promotor de coördinatie van de projectactiviteiten en het administratieve en financiële beheer op zich.

De promotor zal werken met lokale contactpunten in de uitzendende opleidingscentra, scholen of scholengemeenschappen. De rol van de lokale contactpunten in de deelnemende Vlaamse scholen/opleidingscentra houdt het volgende in:

Uitzenden:

 • Werving kandidaten: lokale contactpunten organiseren gerichte communicatie naar lesgevers beroepsgerichte vorming in de betrokken sectoren en rechtstreeks naar kandidaten
 • Kandidatuurstelling, profilering en selectie van kandidaten
 • Informatie-uitwisseling over het profiel van de geselecteerde leerlingen en hun leerverwachtingen
 • Infosessies organiseren voor deelnemers door de projectpromotor
 • Uitvoering stages: mogelijk meewerken aan vliegende monitoring/begeleiding in buitenland
 • Lokale/regionale mobiliteitsdisseminatiemomenten organiseren, met medewerking deelnemende leerlingen
 • Meewerken aan de evaluatie van het project

Ontvangen:

 • Eigen bedrijvennetwerk informeren over project: mogelijkheid tot ontvangen van buitenlandse stagiaires
 • Brede netwerk informeren: mogelijkheid tot opnemen rol gastgezin
 • Potentiële stageplaatsen werven in eigen bedrijvennetwerk
 • Informatie-uitwisseling over het profiel van de geselecteerde leerlingen en hun leerverwachtingen
 • Matching van buitenlandse leerlingen met ondernemingen + accommodatie voorstellen
 • Eerstelijnsmonitoring/begeleiding van buitenlandse stagiair(e)s in Vlaanderen

Timing

De deadline voor inschrijving van de scholen voor deze call is 14 september 2023. Voor de indiening van de kandidaatsdossiers voor het voorjaar 2023 is 4 oktober 2023 de deadline.

Stages zullen maximaal doorgaan in de periode 26/11 tot 10/12 van 2023.

Hoe gebeurt de werving en selectie van de kandidaten?

CONNECTIEF zal instaan voor de opmaak van materialen (folders, insteken voor websites, enz.) om het project te promoten naar lesgevers en potentiële kandidaten. Die materialen worden verspreid naar de contactpunten binnen de deelnemende scholen en opleidingscentra.

De kandidaten worden geselecteerd o.l.v. de coördinator/verantwoordelijke van de leerling op het niveau van de school/het opleidingscentrum, op basis van een gesprek met de leerling en input door de docenten en (indien van toepassing) de trajectbegeleider.

De selectiecriteria en het gewicht ervan zijn:

Criterium Gewicht
Motivatie 40
Maturiteit (persoonlijk en beroepstechnisch) 30
Basiskennis taal doelland 15
Akkoord met praktische afspraken (o.a. evaluatie, bereidheid tot deelnemen aan communicatieblog, enz.) 15

De uitzendende organisatie moet een kort verslag van de selectie opmaken.

Welke formulieren moeten er worden ingevuld?

Aan de scholen en opleidingscentra die als uitzendende organisaties willen deelnemen aan het project, wordt gevraagd om een korte samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met CONNECTIEF vzw. Daarnaast worden ze opgenomen in het geaccrediteerde ErasDu-consortium, waarvoor de nodige mandaten dienen ondertekend te worden. Scholen en opleidingscentra kunnen hun interesse rechtstreeks hier melden.

Voor de kandidaat-deelnemers worden de in te vullen (en te ondertekenen) documenten online ter beschikking gesteld aan de scholen. In de eerste fase gaat het om:

 • Candidate CV and Expectations Form (in te vullen in het Engels)
 • Goedkeuring deelname aan een buitenlandse stage door het Vlaams leerbedrijf (indien van toepassing)
 • Goedkeuring deelname aan een buitenlandse stage door de deelnemer en ouder/voogd (voor minderjarige deelnemers)

Daarnaast moet de deelnemer na de stage:

 • Een stageverslag opmaken
 • Een online Europese bevraging invullen

Welke verzekeringen moeten er worden afgesloten?

De volgende verzekeringen moeten in orde zijn voor de deelnemers:

 • Ziekteverzekering via Belgische mutualiteit en Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)
 • Arbeidsongevallen: de uitzendende organisatie zorgt voor een arbeidsongevallenverzekering op de buitenlandse stageplaats.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid werkplek, via een bijkomende verzekering, afgesloten voor de deelnemers door de deelnemende uitzendende organisatie.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid algemeen, via een bijkomende verzekering, afgesloten voor de deelnemers door de deelnemende uitzendende organisatie.

Kan dat wel, leren en werken en meedoen aan een stage in het buitenland?

Ja, dat kan! Want:

 • De stage betreft geen traditionele leerlingstageovereenkomst of opleidingsovereenkomst zoals de lerende die heeft met een onderneming in Vlaanderen. Het is een buitenlandse stage in het kader van de algemene opleiding, waarbij het verwerven van bepaalde competenties in een internationale context centraal staan.
 • De lerende voldoet aan het voltijdse engagement, aangezien de buitenlandse ervaring aansluit op de component werken én de component leren en zo dus beide componenten invult.
 • Alle aspecten met betrekking tot aansprakelijkheid, verzekering en begeleiding worden afgesproken via een learning agreement tussen de zendende organisatie, de lerende en de organisatie waar de lerende de buitenlandse stage loopt.
 • De buitenlandse stage vindt alleen plaats met de toestemming van de onderneming in Vlaanderen waarmee de lerende een overeenkomst alternerende opleiding heeft. De learning agreement komt niet in de plaats van de overeenkomst alternerende opleiding; die laatste blijft gewoon doorlopen.

Meer weten? Meedoen?

Via de webpagina “ErasDu Interesse” kan je jouw interesse in het project vrijblijvend opgeven.

Laat je inspireren door de getuigenissen van oud-deelnemers.